Acte normative

 
  1. Ordinul nr. 260/2022 Cu pribire la aprobarea Programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile
  1. Programele de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile
  1. Referințe metodologice privind implementarea programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule

Pregătirea conducătorilor de autovehicule

Ghiduri metodologice de suport destinate unităților de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și unităților de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și unităților de formare a transportatorilor rutieri

Ordin nr. 1542 din 18 octombrie 2018, Cu privire la aprobarea Concepției formării profesionale a conducătorilor de autovehiculeîn RM 

Ordin nr. 1483 din 28.10.2021 Cu privire la aprobarea materialului didactic „Întrebări pentru susținerea examenului teoretic în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule”; Volumul 1; Volumul 2.

Ordin 949 din 29.09.2022 Cu privire la aprobarea Metodologiei desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere.

Categoria B

3 luni

Permis de conducere categoria „B” –   autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg.